Geodeta Kyjov - O firmě
 
#KEYWORDS#

Po více než dvacetileté činnosti je stále filozofií firmy uspokojení zákazníků kvalitní prací v dohodnutém termínu za rozumnou cenu. Kvalita a špičková techno­logie jsou samozřejmostí.

Geodeta Kyjov
telefon Email
GEODETA Kyjov
Jiráskova 1133
Kyjov 697 01
zde nás najdete »

tel.: +420 518 611 484
fax: +420 518 616 684


Geodeta Kyjov spol. s r.o.

zvětšit písmo normální velikost písma zmenšit písmo

O firmě

historie »

společnost Geodeta Kyjov, spol. s r.o. vznikla v září roku 1994 v Kyjově z bývalých zaměstnanců Geodézie Brno a Katastrálního úřadu v Kyjově, kteří přinesli do firmy mnohaleté zkušenosti ze zeměměřičské činnosti, jak pro účely katastru, tak pro různé technické práce.

filozofie firmy »

Po více než dvacetileté činnosti je stále filozofií firmy uspokojení zákazníků kvalitní prací v dohodnutém termínu za rozumnou cenu. Kvalita a špičková technologie jsou samozřejmostí.

činnost »

společnost Geodeta Kyjov spol. s r.o. se zabývá činnosti v oboru geodezie týkajících se katastru nemovitostí ( geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků), technické práce při výstavbě a projekční činnosti (polohopisné a výškopisné plány, vytýčení staveb, sítí, dokumentace skutečného provedení stavby), zaměření a dokumentace podzemních vedení, geodetické a projekční práce při pozemkových úpravách, vyhotovení podkladů pro vynětí ze zemědělského půdního fondu, poradenská činnost.
Pro všechny tyto činnosti vlastníme úřední oprávnění:

 • ověřování výsledků zeměměřičských činností
  a) geometrický plán a vytyčování hranic
  b) technické práce, mapová díla
  c) vytyčování a dokumentace staveb

  razítko zeměměřický inženýr
 • projektování pozemkových úprav

  razítko projektování pozemkových úprav