Geodeta Kyjov - Geodetické práce
 
#KEYWORDS#

Po více než dvacetileté činnosti je stále filozofií firmy uspokojení zákazníků kvalitní prací v dohodnutém termínu za rozumnou cenu. Kvalita a špičková techno­logie jsou samozřejmostí.

Geodeta Kyjov
telefon Email
GEODETA Kyjov
Jiráskova 1133
Kyjov 697 01
zde nás najdete »

tel.: +420 518 611 484
fax: +420 518 616 684


zvětšit písmo normální velikost písma zmenšit písmo

Vytyčování hranic pozemku

Dle § 75 vyhl. Č. 190/1996 Sb. v platném znění je vytýčení hranic pozemku zeměměřičskou činností, kterou se v terénu vyznačí poloha rohových bodů hranice pozemku podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiného mapového podkladu (PK, EN, GP).
Vytýčením se nemění a nezakládají právní vztahy k dotyčným nemovitostem, ty řeší geometrický plán. Zjednodušeně se hranice parcely v mapě přenese do terénu, kde se stabilizuje (označí) a za přítomnosti objednatele a všech zúčastněných vlastníků sousedních pozemků se sepíše protokol o vytýčení hranice. Po vytýčení pozemku dle § 19a novelizovaného zákona č. 344/1992 Sb. následuje geometrický plán na průběh udpkj hranice pozemků při souhlasu všech vlastníků

Důvodem na vytýčení (vyměření) hranic pozemku je
  • zjištění nebo zpřesnění dosud užívaného průběhu vlastnické hranice
  • vytýčení před stavbou budovy, oplocení
  • orientační vytýčení pro projektovou činnost
  • sousedský spor o průběh vlastnické hranice – řeší soud

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás nebo využijte náš poptávkový formulář