Kdo jsme

Geodeta Kyjov, spol. s r.o. vznikla v září roku 1994 v Kyjově z bývalých zaměstnanců Geodézie Brno a Katastrálního úřadu v Kyjově, kteří přinesli do firmy mnohaleté zkušenosti ze zeměměřičské činnosti, jak pro účely katastru, tak pro různé technické práce.

Naše činnost se týká katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků), technické práce při výstavbě a projekční činnosti (polohopisné a výškopisné plány, vytýčení staveb, sítí, dokumentace skutečného provedení stavby), zaměření a dokumentace podzemních vedení, geodetické a projekční práce při pozemkových úpravách, vyhotovení podkladů pro vynětí ze zemědělského půdního fondu i poradenská činnost.

Naše činnost v oboru geodézie se týká

katastr nemovitostí

geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků 

technické práce při výstavbě a projekční činnosti

polohopisné a výškopisné plány, vytýčení staveb, sítí, dokumentace skutečného provedení stavby

zaměření a dokumentace

geodetické a projekční práce při pozemkových úpravách

Proč právě my?

1

Jsme tu pro malé i velké klienty

Všem z nich umíme dodat ten nejlepší servis při zhotovování geometrických plánů, zaměřování pozemků i budov, vytyčování hranic pozemku v terénu nebo při realizaci developerských projektů.

2

Více než 25 let zkušeností

Od založení kanceláře v roce 1994 byly mezi našimi klienty celá řada osob, podnikatelů i společností. Za dobu působnosti se mnohé změnilo: překotného vývoje se dočkaly mimo jiné geodetické technologie a nástroje.

3

Detailní geodetická znalost

Při práci čerpáme nejen z dlouholetých praktických zkušeností v oboru, ale i  neustále sledujeme novinky v oboru i vývoji technologií.

Objednejte si zaměření jednoduše přes náš formulář