Služby

to znamená – vyměření pozemku, parcely

  • geometrické plány
  • vytyčování hranic pozemků

Geodetické práce pro účely katastru

Technické a speciální zeměměřičské práce (inženýrská geodezie)

  • polohopisné a výškopisné plány
  • vytyčování staveb a jejich dokumentace skutečného provedení
  • zaměřování a dokumentace podzemního vedení
  • ostatní geodetické práce pro účely projektové dokumentace, stavebních činností, speciální práce
  • projekty a geodetické práce při pozemkových úpravách
  • vyhotovení podkladů pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) včetně výpočtu odvodů
  • poradenská činnost v problematice katastru nemovitostí, stavebním řízení apod.

Ostatní práce

Objednejte si zaměření jednoduše přes náš formulář